GROOTSTE DATAHACK OOIT BIJ ACHMEA is GEHEIM GEHOUDEN? GEGEVENS VAN DUIZENDEN ACHMEA VERZEKERDEN OP STRAAT.

DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN VELE DUIZENDEN KLANTEN VAN ACHMEA LIGGEN NA EEN HACK OP STRAAT. EEN DATALEK BIJ DE GROOTSTE VERZEKERAAR VAN NEDERLAND IS NAAR HUN EIGEN ZEGGEN ONTSTAAN DOOR EEN EIGEN MEDEWERKER IN APELDOORN, OF VIA IEMAND UIT DE OMGEVING VAN DEZE BEWUSTE WERKNEMER. WAT IS NU DE WAARHEID?

Achmea bevestigt veel te laat achteraf en gedwongen door de pers dat de gegevens van duizenden eigen verzekerden illegaal zijn gehackt. In meerdere bestanden (in handen van media en pers) staan de namen, BSN-nummers en adressen van circa 10.000 Achmea klanten, open en bloot omdat Achmea de data niet goed heeft beveiligd? De schade loopt in de vele miljoenen, welke zijn uw kosten en wie moet deze kosten betalen? Duizenden slachtoffers van deze hack komen uit Oost en Noord-Nederland. In sommige bestanden staan er zelfs specifieke bedragen die cliënten uitgekeerd kregen, soms ook pijnlijkerwijs van cliënten die ook al overleden zijn. Hoe nu verder?

WAT IS ER PRECIES GEBEURD?

Achmea heeft laakbaar de privé data van +10.000 klanten exposed, de privé-gegevens liggen op straat en zijn bekend bij derden, voor altijd.

Waar BESTAAT DE SCHADE UIT?

Het o.a. vervangen van privé gegevens kost geld ( vervangen ID, bankrek.nr.,tel. zakelijke contactdetails) en tijd. De schade loopt in de miljoenen.

wat wij gaan doen voor u!

Achmea aansprakelijk stellen,een minnelijke oplossing bereiken of procederen. Met als focus het borgen van uw rechten.

kosteloos claimen!

Collectief staat u veel sterker, meldt u aan bij dit initiatief om Achmea te dwingen een goede compensatie te verstrekken, geen fooi.

U heeft recht op compensatie, claim nu ook kosteloos!

WIE ZIJN WIJ?

CORPOCON LEGAL MASS CLAIMS INTERNATIONAL. Corpocon Legal B.V. behartigt de belangen van/voor alle Achmea 'hack' gedupeerden. Wij behandelen data-hack massa-claims wereldwijd. www.corpocon.com
"Achmea betreurt het dat dit datalek is ontstaan. Dit had niet mogen gebeuren." Ondertussen wilde Achmea alles vooral onder de pet schuiven? "

,,De pers heeft gesproken met de eigen Achmea medewerker in Apeldoorn, via wie het lek lijkt te zijn ontstaan.’’ Het vermoeden is dat iemand uit 'de omgeving' van deze werknemer de gegevens heeft weten te bemachtigen en heeft verspreid. Wat het motief was om dat te doen, wil Achmea helaas niet aan derden of pers/media aangeven. Waarom niet? Waarom deze ontkenning? " De persoon die de cliëntengegevens in bezit heeft gekregen, heeft die onderschepte gegevens ook naar de Pers/Media gestuurd, maar zei er bij het niet verder te verspreiden.’’ Omdat Achmea er naïef van uit ging dat de gegevens nooit verder geopenbaard werden, hebben ze de duizenden klanten kwalijk niet conform AVG (alsnog) geïnformeerd, vele weken later pas. " Dat heeft de pers zelf ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven. Maar nu is het toch verder verspreid, omdat er een medewerker bij betrokken was, was ook het erg privacygevoelig. Uw data is in verkeerde handen gekomen,met alle gevolgen en schade van dien.

achmea moet haar verantwoordelijkheid nemen en cliënten naar AVG normen compenseren: De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

13.10.2018: ..' De hacker stuurde de gestolen bestanden, als confrontatie, in Augustus 2018 naar Achmea op. Achmea vertelde foutief dat de hacker enkel wilde laten zien dat hij gevoelige informatie had , de hacker had volgens Achmea beloofd dat de informatie verwijderd zou worden. Dat is absoluut niet gebeurd, weten wij nu, aldus Achmea in nationale en lokale pers. '

Gegevens van circa 10.000 achmea klanten gestolen!

Een hacker wist afgelopen augustus via de computer van een medewerker van Achmea in Apeldoorn bestanden te onderscheppen. Het gaat o.a. om BSN-nummers, namen en adressen van pensioenregelingen. In enkele gevallen zijn ook geldbedragen te zien die klanten hebben ontvangen. Het gaat om circa 10.000 personen.

" Het betreft o.a. privé informatie van klanten met een pensioenuitkering uit een verzekering '', verklaart Achmea op haar website. Het bedrijf kon niet toelichten waarom het alsnog de getroffen verzekerden gaat benaderen.Te laat, te vaag en achteraf. Achmea dient de voorzienbare schade te vergoeden en cliënten in staat te stellen met vertrouwen te blijven kiezen voor deze grootste verzekeraar van het land. Wij roepen Achmea op om met ons minnelijk in overleg te gaan , namens u. Collectief staat u sterker, meldt u aan voor deze claim.

Achmea vertelde foutief dat de hacker enkel wilde laten zien dat hij gevoelige informatie had , de hacker had volgens Achmea beloofd dat de informatie verwijderd zou worden. Dat is absoluut niet gebeurd, weten wij nu, aldus Achmea. '